Servis Jelić doo

Polilne cijevi

Refco je kompanija iz Švicarske osnovana 1972 godine te je od male kompanije prerasla u vodeću svijetsku kompaniju koja proizvodi opremu i komponente za rashladne sustave.