Servis Jelić doo

Kontakt
KONTAKT:
SERVIS JELIĆ d.o.o. Imotski Republika Hrvatska
Kralja Zvonimira 37, 21260 Imotski, Hrvatska
Kontakt
Tel: 021/256-660;
Mob:+385 91 289 8888;
Web adresa: www.servis-jelic.hr
E-mail adresa: info@servis-jelic.hr
Žiro račun:
HR5823600001102819486 ZAGREBAČKA BANKA
IBAN: HR5823600001102819486
SWIFT: ZABAHR2X
OIB: 19179055994
Porezni ID broj: HR19179055994